Forum

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Xem hình

CỐ CÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-SGDHN ngày 14/9/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ vào Thông báo số 1215/TB-SGDHN ngày 14/9/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang công bố việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

 

1.    Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

·        Tên tiếng Anh: KIEN GIANG IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY

·        Địa chỉ trụ sở chính: 85 - 87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

·        Điện thoại: 02973 863 491              Fax: 02973 862 309

·        Website: www.kigimex.com.vn      Email: info@kigimex.com.vn

2.    Vốn điều lệ: 254.300.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tư tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn

3.    Cổ phiếu đăng ký giao dịch:

·        Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

·        Loại cổ phiếu:            Cổ phiếu phổ thông

·        Mã chứng khoán:       KGM

·        Mệnh giá:                  10.000 đồng/ cổ phiếu

·        Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 25.430.000 cổ phiếu

(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi nghìn cổ phiếu)

·        Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 254.300.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tư tỷ, ba trăm triệu đồng)

4.     Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 21/9/2017

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

Vậy Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang xin trân trọng kính báo!
Xem chi tiết tại đây

 Bản để in  Lưu dạng file
Các tin khác

Copyright © 2009. Design by vihan